Công ty cổ phần thông tin IVINH - 87 Minh Khai - TP Vinh - Nghệ An

 
 

Thông tin chi tiết

 • Phần mềm Quản lý nhân sự
 •  
 • 1. Tổng quan

  Phần mềm quản lý nhân sự còn được biết đến với tên gọi phần mềm nhân sự IVINH. Phần mềm được xây dựng và thiết kế chuyên phục vụ cho nghiệp vụ quản lý nhân viên trong công ty.

  Phần mềm được triển khai trên nhiều địa bàn thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Có khoảng 30 Doanh nghiệp lớn sử dụng phần mềm nhân sự của Công ty IVINH. Dự kiến trong thời gian tới sẽ triển khai trên nhiều địa phương và doanh nghiệp khác…

   
  2. Chức năng phần mềm quản lý nhân sự


  Phần mềm quản lý nhân sự là hệ thống tổng thể cho giải pháp nhân sự bao gồm các chức năng chính sau:

  + Phân hệ chức năng nhân viên được sử dụng trong phần mềm quản lý nhân sự:

  - Phần mềm quản lý nhân sự quản lý chức vụ theo hình cây

  - Phần mềm quản lý nhân sự quản lý phòng ban trong công ty theo sơ đồ hình cây.

  - Phần mềm quản lý nhân sự phân quyền người dùng trên hệ thống truy cập
   
  + Phân hệ chức năng tính tiền lương nhân sự - bảo hiểm được sử dụng trong phần mềm quản lý nhân sự:

  - Phần mềm quản lý nhân sự quản lý thuế thu nhập cá nhân theo tháng vào đợt chuyển lương nếu nhân viên nào mà bị trừ thuế thu nhập cá nhân.

  - Phần mềm quản lý nhân sự tính lương nhân sự theo các thông số đầu vào như mức lương cơ bản, mức lương năm suất, cách tính, công định mức, công phép, ...

  - Phần mềm quản lý nhân sự theo dõi sổ bảo hiểm của nhân viên, theo dõi thời gian bắt đầu tham gia bảo hiểm, quá trình tham gia bảo hiểm (thay đổi chức vụ, mức lương đóng, tỷ lệ đóng, thời gian gián đoạn, các chế độ được hưởng)

  - Phần mềm quản lý nhân sự tích hợp phần mềm kế toán.

Hỗ trợ khách hàng

Hồ Hải Long: 0948.115.507

Add: 87 Minh Khai, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An
Tel: 0948.115.507
Website: www.ivinh.com